SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ

Ramada Hotel & Suite By Wyndham Şişli Ailesi olarak turizmde sürdürülebilirlik çalışmalarının çevresel olumsuz etkileri en aza indirdiğinin ve sürdürüleilir turizmin getirdiği sorumlulukların bilincindeyiz. Gelecek nesiller için daha iyi bir dünya bırakmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda çevresel etkilerin azaltılması,enerji,su ve atık yönetimi,kültürel ve sosyal mirasın korunması ,yerel halka ekonomik ve sosyal olarak fayda sağlama ve çevreyi koruma gibi sürdürülebilirlik kavramı içinde yer alan birçok konuda çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Sürdürülebilirlik risklerinin etkin biçimde yönetilmesi ve sürdürülebilir büyümenin uzun vadeli stratejilerle sağlanmasına odaklanarak başarımızı her geçen gün arttırmayı hedeflemekteyiz.

VİZYONUMUZ
Ramada Hotel & Suite By Wyndham Şişli olarak Çevre Duyarlılığı ve Anlayışı ile konukların her zaman tercih ettiği, misafir memnuniyetini esas alarak aile sıcaklığını yaşatmaktır. Kendimize kattıklarımız ve sergilediğimiz yaklaşımlarımız ile sürdürülebilir turizm için çalışmaktayız.

MİSYONUMUZ
Çevreye Duyarlı ve Güler Yüzlü misafirperver hizmetimizle tercih edilen bir otel olmaktan mutluluk duyarız.
Değerler ;
- İnsan
- Doğa
- Misafirperverlik

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI
Sürdürülebilir turizm yaklaşımında temel ilkelerimiz ;
• Ekonomik Süreklilik
• Sosyal Eşitlik
• Misafir Memnuniyeti
• Toplumsal Refah
• İstihdam Kalitesi
• Kaynak Verimliliği
• İstihdam,ilerleme,ödüllendirme sürecinde ayrım yapılmaksızın yönetim pozisyonları dahil olmak üzere performans analizi yaparak çalışanlarımızı eşit fırsatlar sunulmaktadır.
• Çalışanlarımızın çalışma haklarına saygı duyuyor,yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütüyoruz.
• Çocuk işçiliğin kaldırılmasına destek veriyoruz.
• Sıfır kaza ilkesiyle çalışarak,iş sağlığı ve güvenliğine öenme veriyoruz.
• Misafirlerimizin tüm geri bildirimlerini değerlendiriyoruz. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda süreçlerimizi iyileştiriyoruz.
• Konseptimizi tasarlarken, özel ihtiyacı olan misafir ve çalışanlarımızın ihtiyacını düşünüyor,herkes için erişilebilir hizmet anlayışını benimsiyoruz.
• İnsan haklarına saygı duyuyor; dil,din ,ırk,cinsiyet vb. her türlü ayrımcılığı reddediyoruz. Özel korumalı gruplar ve diğer savunmasız gruplara yönelik,ticari,cinsel veya başka herhangi bir istismar veya tacize karşıyız. Aile içi şiddet ve çocuk istismarına karşı alınacak tedbirleri sonuna kadar destekliyoruz.
• Tüm süreçlerimizi temel değerlerimize bağlı kalarak ,uymakla yükümlü olduğumuz yasal ve diğer şartlara uyum anlayışı ile sürdürüyoruz.
• Bilgi güvenliği ile ilgili mevzuata uygun hareket ediyoruz.

- ÇEVRE KORUMA VE ATIK POLİTİKASI –
• Atık, enerji ve su yönetimi ile çevreye verdiği zararları en aza indirgemek üzere üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirir, paylaşır ve çözüm üretiriz. Sürdürülebilir bir çevresel hayat için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Kirliliği ve atıkları en aza indirir ve tehlikeli atıkların çevresel etkisini en aza indirgenmesine çaba gösteririz. Amaç ve hedefleri belirler ,düzenli gözden geçirir, süreci kayıt altına almak, atıkları doğru şekilde , özeliklerine göre ayrı alanlarda depolar, yasal depolama sürecini aşmadan lisanslı / yetkili firmalara teslim ederek, kayıtları muhafaza altına almak,
• Çevresel ayak izini en aza indirmek ve bu alanda stratejik hedeflere ulaşmayı amaçlar,
• İklim değişikliğinin azaltılması ile ekosistemlerin korunması için ihtiyaç duyulan kaynakları sağlamak,
• Çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vermek ve duyarlılıklarını artırmayı amaçlamak,
• İş sağlığı ve güvenliği kuralları ışığında oluşabilecek riskleri önceden belirleyerek önlem almak ve böylece sağlık ,güvenlik ,çevre bütünlüğünü oluşturmak.

- KALİTE POLİTİKASI –
• Sektördeki gelişmeleri izleyerek bugün ve gelecekte müşteri beklentilerini karşılayacak hizmet sunmayı, kaliteden ödün vermeden verimli çalışmayı,
• Ulusal ve uluslararası tüm yasal şartlara ve gerekliliklere uygun yönetim sağlamayı,
• Sürekli iyileştirme yaklaşımı ile sistemlerin sürekliliğini sağlamak,

- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI –
• Çalışanlarımızın sağlık,güvenlik ve mutluluğuna önem verir. Bu konuda yasal yükümlülükleri yakından takip ederek,hayata geçirir,düzenli olarak denetlenerek kontrolleri sağlarız.
• Tüm çalışanlarımızı eğitimler yardımıyla bilinçlendirmeyi ve kalıcı yenilikler yaratmayı,
• Kendilerinin,diğer çalışanların ve misafirlerimizin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek,
• İş sağlığı ve güvenliği konusunda ekip ruhu içerisinde önleyici bir yaklaşım sergileyerek, riskleri önceden tespit eder ve önleyici faaliyetlerde bulunarak, verilen eğitimlerle çalışanların sağlıklı,mutlu ve güvenli şekilde çalışmasını sağlamak,

- SATIN ALMA POLİTİKASI –
• Küresel ve bölgesel çevrenin korunmasının sağlanması,
• İşletmemiz yapacağı alımlarda alınacak ürünün çevreye duyarlı ve tasarruflu ürünler olmasına dikkat etmesi gerekmektedir. Alınan bütün ürünlerin kalite standartlarına uygun olmasına dikkat edilmektedir.
• İşletmemize yapılan alımlarda büyük ölçeklerde, büyük ambalajlarda geri dönüştürülebilir ve mümkün oldukça en az atık çıkaran göz önünde bulundurulmaktadır.

- GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI –
• İlgili yasa ve yönetmeliklere, gıda güvenliği standartlarına uymak ve sürekli iyileştirmek,
• Tedarikten,tüketim aşamasına kadar her türlü yiyecek ve içecek maddesinin, misafirlerimiz ve çalışanlarımız için gıda güvenliği kriterlerine uygun olarak hazırlanması ve sunulması sağlayarak , işletmemizin hizmet kalitesini ve memnuniyetini arttırmak,
• Hammadde, depolama ,üretim ve sunumun tüm aşamalarında misafirlerimize ,çalışanlarımıza kaliteli ve insan sağlığı için gıda güvenliğine uygun ürünler, hizmetler sunmak,
• Ölçülebilir kalite kriterlerine göre ürünlerin doğal,sağlıklı,lezzetli ve misafirlerimizin isteklerine göre güvenli şekilde sunulmasını sağlamak,
• Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini uygularken iç ve dış iletişimi etkin kullanmak.
• Çalışanların bilgi ve becerilerini artırarak gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik eğitimler ile bilincin oluşmasını sağlamak,

- BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI –
• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine uyacağımızı ve sistemin verimli şekilde çalışması için gerekli kaynakların tahsis edileceğini, sistemin tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlar,
• Kişisel verilerin ulusal ve uluslararası yasalara uygun şekilde muhafaza edilmesini ve sonrasında anonim hale getirilmesi,
• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereksinimlerini nasıl karşıladığını tanımlar,
• Bilgi varlıklarına yetkisiz olarak erişilmesini ; bilgi varlıklarının yetkisiz olarak değiştirilmesini veya tahribatını önlemek suretiyle,bilgi varlıklarının korunmasını sağlar,

- İNSAN DEĞERLERİ POLİTİKASI –
• Güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları yaratarak çalışanlarımızın sağlığının bozulmasının önlenmesi, takım çalışmasının teşvik edilmesi ve her seviyede çalışanlarımıza liderlik ederek onları yönetime dahil etmeyi,
• Çalışanlarımızın özel hayatına, sevdiklerine ve değerlerine öncelik vermeyi,
• Eğitim ve çevreye yatırım yapmayı,
• Paylaşımcı olmayı ve inisiyatif kullanan çalışanlara destek olmayı,
• Gelişime ve değişime önem veren katılımcı yönetim politikası izlemeyi,
• Kültür,dil,din,ırk ve cinsiyette ayrım yapmadan, önyargısız ve eşit davranmayı,
• İnsan sağlığına ve güvenliğine özen ve öncelik vereceğimizi,
• Mutlu ve huzurlu bir iş ortamını sürekli kılarak çalışan memnuniyetini ve bağlılığını arttırmayı hedeflemekteyiz.

- TACİZ VE AYRIMCILIĞI ÖNLEME POLİTİKASI –
• İşyerinde, ırk,cinsiyet,uyruk,cinsel yönelim,din,engelli olma hali veya herhangi bir başka kişisel özellikle ilgili müstehcenlik veya ayrımcılık içeren grafik,karikatür,resim veya fotoğraf sergilemek,
• Irk,cinsiyet,uyruk,cinsel yönelim,din,engelli olma hali veya herhangi bir kişisel özellikle ilgili açık saçık hikayeler,şakalar,imalı sözler veya yorumlar,
• Karşı tarafça onaylanmayan sözel,fiziksel ve cinsel herhangi bir yaklaşım,mazur görülemeyecek fiziksel temas,teklif veya dokunma
• Bir kişinin ırkı, cinsiyet, uyruğu, cinsel yönelim, dini, engelli olma hali ya da herhangi bir başka özelliğine ilişkin kişisel görüntüsü, vücudu veya yaşam tarzı hakkındaki yorumlar,
• Çalışanın istihdam durumu, terfi potansiyeli, maaş durumu veya notları ile cinsel tacize izin vermesi arasında bir bağlantıyı ima eden,ilişkilendiren veya mantıken böyle bir imaya yol açacak şekilde yapılan beyanlar veya tehditler,
• Sözlü saldırılar vb.

Farklı ırk, dil, toplumsal cinsiyet, ibadet biçimleri, ten rengi, cinsel yönelim,uyruk, inanç, engellilik, yaş ve görüşlere sahip kişiler birlikte uyum içerisinde çalışır. Kurumun herhangi bir çalışanı ve ya misafiri kurum çalışanı olmayan kişiler tarafından yapılan her türlü ayrımcılık ve ya taciz kabul görülemez. Otel , çalışanlarının bireysel haklarına ve külltürel farklılıklarına saygı gösterir. Kişilere doğrudan veya dolaylı şekilde yapılan ayrımcılık veya taciz oluşturan her türlü davranış kesinlikle yasaktır.

- ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE İSTİSMARIN ENGELLENMESİ POLİTİKASI –
• Çalışanlarımızın misafirlerin çocuklarını fiziksel temasta (sevmek,öpmek vb. ) bulunması yasaklanmış olup, personel bu konu ile ilgili biliçlendirilmiştir.
• Çocukların korunması için üstüne düşen sorumluluklarını yerine getirmekte ve bu kapsamda liderlik göstermekte, gereken kaynakları sağlamakta,
• Herhangi bir çocuk istismarı gözlemlendiğinde tesis yöneticilerimizin bilgilendirilmesi ve gerekli yaptırımların uygulanmasını sağlamak ve gerektiğinde kolluk kuvvetlerini bilgilendirmek,
• Çocuk refahının ve çocukların her çeşit zarardan korunmasının son derece önemli olduğunun bilincindedir.

- MİSAFİR MEMNUNİYETİ –
Misafirlere güler yüzlü davranmak, onların istek ve şikayetlerini dinleyip çözüm odaklı olmak , yetkileri dahilinde personelimizin amaçlarındandır.
• Tarafsız ve dürüst bir yaklaşımla, hiçbir ayrım gözetmeksizin önem verip kayıt altına alarak çözüm üretmek,
• Misafirlerimizi şikayet ve isteklerini iletebilecekleri her iletişim yolunun her zaman açık ve iletişime hazır olacağını,
• İstek ve şikayetleri koşullar çerçevesinde ve misafir memnuniyetlerinin ihtiyaç duyduğu süre içinde inceleyerek sonuçlandırıp misafirlerimize bilgilendireceğimizi,
• Misafirlerimizin bizimle paylaşmış oldukları bu deneyimlerini iyileştirmeyi ve devamlı geliştirmeyi hedefleyip,bu hedefe ulaşmak için her türlü kaynağı sağlayacağımızı,
• İstek ve şikayet sürecinde gizlilik ilkesinden sapmayacağımızı bildiririz.

- ENERJİ VERİMLİLİK POLİTİKASI –
• Hedefler koyar, çalışanlarımızın da katılımını sağlamak amacıyla enerji verimliliği eğitimine yer veririz.
• Enerji verimli uygun ürün, ekipman, teçhizat ve teknoloji alternatiflerini bulmaya ve kullanmaya önem veririz.
• Enerji Yönetim Sistemimizi tüm departmanlara yaymayı ve sürekli olarak iyileştirmeyi hedefleriz.
• Enerji risklerini veya enerji kısıtı gibi doğabilecek acil durumlar için alınabilecek önlemleri planlarız.

- ENERJİ YÖNETİMİ –
• Doğal kaynak tüketiminin azaltılmasına yönelik çalışmalarla hedeflere ulaşma oranları rakamsal olarak takip edilmekte ve elektrik , su , motorin gibi tüketimlerde azalma gözlenmiştir.
• Otelimizde enerji tasarruflu ampuller ve LED ışıklar kullanılmaktadır.
• Belirli sürelerde boş kalan genel alanlardaki ampuller harekete duyarlı hale getirilmiş ve kullanımda olmadığı zamanlarda ışığın kapalı olması sağlanmıştır.
• Ortak alanlardaki tuvaletlerde,koridorlarda,personel bölgelerinde ve zemin katlarda aydınlatma için sensörler kullanılmaktadır.
• Misafirlerimiz odadan ayrıldıklarında, elektrik sisteminin otomatik olarak kapanmasını sağlayan kart sistemi kullanmaktayız.
• Soğutucu odalarda ve soğutucu sistemin çalıştığı genel alanların bazılarında soğutucu hava perdesi kullanılmaktadır.

Bu tüketim sayaçlarının günlük, aylık ve yıllık değerleri izlenmektedir. Reakif ve aktif değerler istenilen düzeylerde tutulmaktadır.

- SU YÖNETİMİ -
• Her kış su depomuzun bakımı yapılmakta, su kaçaklarının önüne geçilmektedir.
• Personelimize su tasarrufu ve olası su sızıntılarının bildirilmesi konusunda düzenli eğitim verilmektedir.
• Misafir genel alan tuvaletlerinin lavabolarında fotoselli batarya kullanılarak gereksiz yere akıtılan veya açık unutulmaktan kaynaklı su kayıpları önlenmiştir.

- KİMYASAL YÖNETİMİ –
• Tesiste kullanılan temizlik ve dezenfeksiyon kimyasalları departmanlara göre farklı alanlarda depolanıp, depoların sorumluluğu departmanlar tarafından takip edilmektedir.

- ATIK YÖNETİMİ –
• Oluşabilecek atıkları hem çalışanlarımızın hem de misafirlerimizin desteği ile kağıt, plastik , metal, cam olarak ayrıştırıp doğaya geri kazandırıyoruz.
• Tehlikeli atıklar; tehlikeli atık deposunda biriktirilmekte ve lisanslı tehlikeli atık taşıma firmasına teslim edilmektedir.
• Kağıt tüketimini azaltmak için iç ve dış yazışmalarımızı ve bilgi aktarımını mail üzerinden gerçekleştiriyoruz.
• Odalardan çıkan plastik, karton vb atıkları geri dönüşüme kazandırmak için sarı renkli çöp poşeti kullanmaktayız.
• Bitkisel atık yağların geri dönüşüm miktarını her yıl artırmak için çalışmalar yapıyoruz.

- ÇEVRE PERFORMANS HEDEFİ –
• Her yıl tüketimlerimizi azaltmak için personelimizi bilinçlendirmeye,
• Çevresel etkileri düşürülmüş ve enerji verimliliği yüksek cihazlar almaya ,
• Yenilebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmak için gerekli çalışmalara devam edeceğiz.